Z6_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D2OM2
Z7_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D2OE0
Z7_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D2OE6

Постоянна комисия по бюджет, финанси, нормативна уредба и законност

Дата на публикуване: 01.10.2020
Последна актуализация: 03.01.2024

ПРЕДСЕДАТЕЛ:          ФЕДЯ ЗАФИРОВ ДЕРВИШЕВ ,  

СЕКРЕТАР:                  ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ БАХАРЕВ

ЧЛЕНОВЕ :                  ПЕНЧО ВАСИЛЕВ ЧАНЕВ,

                                     ЕМИЛИЯ ВЕКИЛОВА ТИСОВСКА,

                                     МЕХМЕД АЛИЕВ РИФАДОВ