Z6_PPGAHG80093AE0QJNM4K6H0AK6
Z7_PPGAHG8001SV10QB8UKPJL0GK1
Z7_PPGAHG80093AE0QJNM4K6H0AC3

Постоянна комисия по образование, здравеопазване, социална политика, култура, религия, спорт и туризъм

Дата на публикуване: 14.06.2021
Последна актуализация: 03.01.2024

ПРЕДСЕДАТЕЛ:          ЕЛИЦА ЧАВДАРОВА БОГУТЕВА-МОЛЛОВА

СЕКРЕТАР:                  МИРОСЛАВ КОСТАДИНОВ СТЕФАНОВ

ЧЛЕНОВЕ  :                 САВКА ЦЕНКОВА КАВРЪКОВА

                                     ФЕДЯ ЗАФИРОВ ДЕРВИШЕВ

                                     ЛЕНКО ЯКИМОВ АРНАУДОВ