Z6_PPGAHG80093AE0QJNM4K6H0MO0
Z7_PPGAHG8001SV10QB8UKPJL08D7
Z7_PPGAHG80093AE0QJNM4K6H0MC6

Комисия по закона за противодействие на корупцията

Дата на публикуване: 14.06.2021
Последна актуализация: 03.01.2024

Председател:          Владимир Василев Велков
Секретар:                Федя Зафиров Дервишев
Членове:                  Савка Ценкова Кавръкова