Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G61
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2190
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I21H2

Общински съвет

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 17.06.2021

Контакти:

адрес: Област Велико Търново,

Община Златарица, 5090 гр. Златарица,

ул. "Стефан Попстоянов" № 22

тел. 0615/35420, вътрeшен 207

факс: 0615/35478

е-mail: obs@zlataritsa.bg