Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HH0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121N2

Туристическа информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 19.05.2021

 Четири читалища на територията на община Златарица съхраняват и развиват българските традиционни народни изкуства. Те се намират в гр. Златарица и селата  Горско Ново село, Сливовица и Родина. Честват се всички национални празници и Богоявление /Йордановден/, Банго Васил /13 януари/- Ден на ромската култура в  град  Златарица, Бабинден /21 януари/ с карнавални шествия и поднасяне на  подаръци на родените бебета през годината. На Тододровден има традиционни конни състезания в  местността „Баждермен”, честват се и Международен ден за опазване паметниците на  културата /8 април/, Международен ден на ромите /8 април/, Седмица на детската  книга и изкуства за деца. На 9 май е официалния празник на гр.Златарица а 24 май е традиционния събор на гр.Златарица. Всяка година се връчва национална награда за  литературна критика на името на Иван Радославов и Иван Мешеков /15 юни/. Всяка година се честват годишнини от основаване на Народно читалище „Пробуждане”, ОУ „Христо Ботев” и ПТТС с. Горско Ново село, също така се провежда и регионален преглед на пенсионерската художествена самодейност /22 юни/, честват се и годишнината от освобождението на Златарица от турско робство /27-28 юни/, Традиционен събор на с. Калайджий  /м.септември/, Петковден - празник на с. Сливовица /м.октомври/, Традиционен събор на с. Горско Ново село /м.ноември/.

Читалищните колективи представят достойно Община Златарица като имат изяви на различни международни събори и фестивали, между които старопланински събор „Балкан фолк” гр. Велико Търново, национален фестивал „Петропавловски събор” гр. Лясковец, международен детски фестивал „Раховче” гр. Горна Оряховица, Детски международен конкурс „Фолклорна огърлица” гр. Котел, Национален събор-надпяване „Авлига пее”.

С. Обединение, Първи национален фестивал за народни изкуства „Euro Folk”, „Копривчица”, „Евро-фолк-Царево” и много други надпявания, събори и фестивали, от които се завръщат с награди и дипломи за  успешно представяне.