Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HL1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121F2

Често задавани въпроси

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 18.06.2021

Какви услуги предлага община Златарица?    

Всички услуги по дейности, описание за всяка от тях, необходими документи, срок, цена и формуляри за заявяването им, могат да бъдат намерени на следния адрес: Услуги на Община Златарица

По какъв начин могат да бъдат заявени административни услуги?    

Онлайн, чрез Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги: Електронни услуги

Какво е необходимо за заявяване на услуга по електронен път?  

При ползване на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги - квалифициран електронен подпис (КЕП)

Къде са публикувани банковите сметки на община Златарица?  

Информацията е достъпна на следния линк: Банкови сметки на община Златарица

Какъв е редът за записване за среща с кмета на община Златарица и заместник-кмет?

Информацията е достъпна на следния линк: Работно време и приемни дни