Z6_PPGAHG800HBI806CAPN2P6AL37
Z7_PPGAHG800HBI806CAPN2P6ALJ5

Парламентарни избори 2023 година за избор на народни представители на 49-то Народно събрание, 02 април 2023 г.

Дата на публикуване: 09.02.2023
Последна актуализация: 27.03.2023
Заповед № РД 12-67/07.03.2023 г.
Дата на публикуване: 27.03.2023

Обучение на членовете на СИК
Дата на публикуване: 22.03.2023

Проверка на избирателна секция
Дата на публикуване: 28.02.2023