Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HH1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121N1

Информация за граждани

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 24.04.2024

В сайта на община Златарица гражданите могат да намерят подробна информация за услугите, включително и за електронните, които издава общината и друга полезна информация.

Информация за еврото 

"Електронна страница на ОИК Златарица"

 

КАК И КЪДЕ МОГАТ ДА ИЗХВЪРЛЯТ ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА СВОИТЕ ОТПАДЪЦИ

 

Изграждане или реконструкция на енергийни обекти и съоръжения за производство на енергия от възобновяеми източници

 

НОВА ВЪЗМОЖНОСТ за плащане на данъци и такси през iCard

Във връзка с извънредната ситуация и за улесняване и спестяване на време на гражданите, Община Златарица предлага на всички физически лица възможност за плащане на данък върху превозно средство, данък върху недвижим имот и такса битови отпадъци чрез дигитален портфейл iCard. Мобилното приложението работи на мобилни устройства с Android и iOS, като поддържа и български език. Приложение iCard може да бъде изтеглено от Google Play и App Store.
Повече информация за услугата може да получите от ТУК.

Плащането на местни данъци и такси* директно от дигиталния портфейл се извършва, следвайки следните стъпки:
1. Влезте в iCard и изберете „Местни данъци и такси“ от менюто в горния ляв ъгъл;
2. Посочете общината, към която имате задължения;
3. При повече от едно задължение, посочете кой данък ще платите;
4. Изберете дали ще платите цялата дължима сума наведнъж или ще платите на вноски;
5. Посочете от коя сметка предпочитате да бъде извършено плащането и натиснете „Плати“.
При успешно плащане ще получите имейл за потвърждение с детайли за превода.

С дигитален портфейл iCard на устройства с операционна система Android можете да проверите и да заплатите както своите задължения, така и задълженията на съсобственици и трети лица.
В случай че искате да проверите и платите задълженията на друго лице, трябва да знаете и въведете само неговото ЕГН.

* Услугата се предоставя срещу такса от 0,50 лв.

 

Център за административно обслужване

Здравеопазване

Образование

Спорт и младежки дейности

Култура

Работа

Социални дейности

Туристическа информация

Приемни дни на кмета

Проекти

Проекти на нормативни актове (ОбС)

Заседания на ОбС

Обяви и съобщения

Търгове и конкурси

Бързи връзки

Достъп до обществена информация

Защита на лични данни