Събития в община

Изпълнявани проекти

Времето в община Златарица

ЗЛАТАРИЦА WEATHER
Анкета: Как оценявате нивото на административно обслужване в община Златарица?

Уведомете ни за нередност - подайте сигнал

Covid-19

Дата на публикуване: 20.10.2020
Последна актуализация: 03.09.2021

Заповед на министъра на здравеопазването № РД 01-748/02.09.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки от 07.09.2021 до 31.10.2021 г.

Заповед № РД 01-743/31.08.2021 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки, считано от 01.09.2021 г. до 30.11.2021 г.

Заповед № РД 01-712/19.08.2021 г., допълваща заповед № РД-01-647/29.07.2021 г. на Министъра на здравеопазването, относно въведените противоепидемични мерки

Заповед № РД 01-647/29.07.2021 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки

Заповед № РД 01-646/29.07.2021 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки

Заповед на министъра на здравеопазването № 355/18.05.2021 г.

Заповед РД 01-240/16.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването за облекчаване на мерките

Заповед № РД 01-220/08.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването

Заповед на Министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки (22.03.2021 - 31.03.2021 г.)

Заповед на Директора на РЗИ Велико Търново

Заповед РД 01-168/15.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването за поетапно разхлабване на въведените противоепидемични мерки

Заповед РД 01-20/15.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването за удължаване срока на въведените противоепидемични мерки

Заповед № РД 01-52/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването за промяна на противоепидемичните мерки

Заповед РД 01-105/16.02.2021 г. на Министъра на здравеопазването относно забрана за влизане на територията на РБългария

Заповед № РД 01-132/26.02.2021 г. на Министъра на здравеопазването за промяна на противоепидемичните мерки

Протокол на Областния щаб на Област Велико Търново към 11.03.2021 г.