Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C57
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SA6

Контакти общинска администрация

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 19.03.2024

АДРЕС:

5090 гр. Златарица, общ. Златарица, обл. Велико Търново, ул. "Стефан Попстоянов" № 22

e-mail: obshtina@zlataritsa.bg 

Общинска администрация Златарица, в качеството си на административен орган има създаден профил в Системата за сигурно електронно връчване на ДАЕУ, което позволява приемане и изпращане на документи по електронен път. Услугите са достъпни през уеб интерфейса на Системата за е-Връчване: https://edelivery.egov.bg/, чрез електронен подпис или ПИК на НОИ.

Телефонна централа за връзка с всички служители в Общинска администрация: 0615/3-54-20; 0615/3-56-31

ФАКС: 0615/3-54-78

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ: 0615/3-56-31; 0877205654

ОТДЕЛ „МЕСТНИ ПРИХОДИ“: 0615/3-54-41

ГРАО: 0615/354-72

 

Трите имена

Длъжност

Адрес институция

Служебен телефон

1

Петър Ганев

Кмет на община

гр. Златарица,
 

0615/3-54-20
obshtina@zlataritsa.bg

kmet@zlataritsa.bg

2

Денчо Тодоров

Заместник-кмет на община

гр. Златарица,
 

0615/3-54-20
zam.kmet@zlataritsa.bg

3

  Мариян Паскалев

   Заместник-кмет на община

   гр. Златарица,

   0615/3-54-20

    zkhd@zlataritsa.bg

4

Таня Лазарова

Секретар на Община Златарица

гр. Златарица,

0615/3-55-51
0879144355

sekretar@zlataritsa.bg

5

Николинка  Хаджиева

Кмет на кметство Горско Ново село

с. Горско Ново село

061502 217

0885110404

km.gorskonovoselo@zlataritsa.bg

6

Даниела Ангелова

Кмет на кметство Родина

с. Родина

06156 22-20

0885114334

km.rodina@zlataritsa.bg

7

Шабан Якубов

Кметски наместник на с. Средно село

(с правомощия и за  Дълги припек, Новогорци, Чуката, Чистово, Овощна, Рекичка, Дуровци)

с. Средно село

0615/3-56-20

0879540237

km.srednoselo@zlataritsa.bg

8

Феня Балабанова

Кмет на с. Резач

(с правомощия и за с. Делова махала)

с. Резач

0615/3-55-63

0896444941

km.rezach@zlataritsa.bg

9

Бисер Чинов

Кмет на с. Калайджии

(с правомощия и за с. Горско Писарево)

с. Калайджии

0615/3-56-62

0888224623

km.kalaydzhii@zlataritsa.bg

10

Фехми Топчиев

Кметски наместник на с. Разсоха

(с правомощия и за с. Горна Хаджийска)

с. Разсоха

0615/3-56-12

   0895003349

km.razsoha@zlataritsa.bg

11

Ваня Тодорова

Кметски наместник на с. Росно

с. Росно

0615/3-56-01

0889396248

km.rosno@zlataritsa.bg

12

Дилян Дилянов

Кметски наместник на с. Долно Шивачево

с. Долно Шивачево

0615/3-55-73

0889412219

km.dolnoshivachevo@zlataritsa.bg

13

Огнян Николов

Кметски наместник на с. Сливовица

 (с правомощия и за с. Чешма)

с. Сливовица

06157/22-30

0888843814

km.slivovitsa@zlataritsa.bg

14

Тодорка Райчева-Динева

Кметски наместник на с. Дединци

     (с правомощия и за с. Равново и Дедина)

с. Дедина

0615/3-56-18

0876168116

km.dedintsi@zlataritsa.bg

 

 15

Борис Любомиров Чакъров

   Технически сътрудник на

   Общински съвет Златарица

   (звено по чл.29а от ЗМСМА)

гр. Златарица

0615/3-56-31

   0877468534

   boris.chakarov@zlataritsa.bg

obs@zlataritsa.bg