Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C57
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SA6

Контакти общинска администрация

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.11.2023

АДРЕС:

5090 гр. Златарица, общ. Златарица, обл. Велико Търново, ул. "Стефан Попстоянов" № 22

e-mail: obshtina@zlataritsa.bg 

Общинска администрация Златарица, в качеството си на административен орган има създаден профил в Системата за сигурно електронно връчване на ДАЕУ, което позволява приемане и изпращане на документи по електронен път. Услугите са достъпни през уеб интерфейса на Системата за е-Връчване: https://edelivery.egov.bg/, чрез електронен подпис или ПИК на НОИ.

Телефонна централа за връзка с всички служители в Общинска администрация: 0615/3-54-20; 0615/3-56-31

ФАКС: 0615/3-54-78

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ: 0615/3-56-31; 0877205654

ОТДЕЛ „МЕСТНИ ПРИХОДИ“: 0615/3-54-41

ГРАО: 0615/354-72

 

Трите имена

Длъжност

Адрес институция

Служебен телефон

1

Петър Ганев

Кмет на община

гр. Златарица,
 

0615/3-54-20
0615/3-54-78 – факс

obshtina@zlataritsa.bg

kmet@zlataritsa.bg

2

Денчо Тодоров

Заместник-кмет на община

гр. Златарица,
 

0615/3-54-20
0615/3-54-78 – факс

zam.kmet@zlataritsa.bg

3

Таня Лазарова

Секретар на Община Златарица

гр. Златарица,

0615/3-55-51
0879144355

sekretar@zlataritsa.bg

4

Николинка  Хаджиева

Кмет на кметство Горско Ново село

с. Горско Ново село

061502 217

km.gorskonovoselo@zlataritsa.bg

5

Даниела Ангелова

Кмет на кметство Родина

с. Родина

06156 22-20

km.rodina@zlataritsa.bg

6

Шабан Якубов

Кметски наместник на с. Средно село

(с правомощия и за  Дълги припек, Новогорци, Чуката, Чистово, Овощна, Рекичка, Дуровци)

с. Средно село

0615/3-56-20

km.srednoselo@zlataritsa.bg

7

Феня Балабанова

Кмет на с. Резач

(с правомощия и за с. Делова махала)

с. Резач

0615/3-55-63

km.rezach@zlataritsa.bg

8

Бисер Чинов

Кмет на с. Калайджии

(с правомощия и за с. Горско Писарево)

с. Калайджии

0615/3-56-62

km.kalaydzhii@zlataritsa.bg

9

Фехми Топчиев

Кметски наместник на с. Разсоха

(с правомощия и за с. Горна Хаджийска)

с. Разсоха

0615/3-56-12

km.razsoha@zlataritsa.bg

10

Ваня Тодорова

Кметски наместник на с. Росно

с. Росно

0615/3-56-01

km.rosno@zlataritsa.bg

11

Дилян Дилянов

Кметски наместник на с. Долно Шивачево

с. Долно Шивачево

0615/3-55-73

km.dolnoshivachevo@zlataritsa.bg

12

Огнян Николов

Кметски наместник на с. Сливовица

 (с правомощия и за с. Чешма)

с. Сливовица

06157/22-30

km.slivovitsa@zlataritsa.bg

13

Тодорка Райчева-Динева

Кметски наместник на с. Дединци

     (с правомощия и за с. Равново и Дедина)

с. Дедина

0615/3-56-18

km.dedintsi@zlataritsa.bg

14

Оперативен дежурен на Община Златарица

 

гр. Златарица, ул. „Ст. Попстоянов” № 22

0615/3-54-50

 

 

Владимир Велков

Председател на Общински съвет

гр. Златарица

0615/3-54-20

obs@zlataritsa.bg