Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C40
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SO4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SO6

Център за административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 19.06.2023

гр. Златарица, общ. Златарица, обл. Велико Търново, ул. "Ст. Попстоянов" № 22

телефон: 0615 / 35631

obshtina@zlataritsa.bg

https://zlataritsa.bg/

 

работно време: от 8:30 до 17:00 часа

почивни дни: събота и неделя

 

Тарифа за нотариалните такси към закона за нотариусите и нотариалната дейност