Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24R4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CE2

Стратегия за управление на общинската собственост в община Златарица

Дата на публикуване: 23.11.2020
Последна актуализация: 22.03.2021