Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Кътове за отдих и туризъм

Дата на публикуване: 17.07.2023
Последна актуализация: 18.07.2023
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ        

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 

Наименование на проекта:

„Кътове за отдих и туризъм“

 

Място на изпълнение на проекта:

гр. Златарица, с. Родина, общ. Златарица

 

Бенефициент:

Община Златарица

 

Статус на проекта:

Приключил

 

Източници на финансиране:

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

 

Основни дейности по проекта:

  • Организация и управление на проекта
  • Изграждане на кътове за отдих и туризъм – три броя беседки

 

Цели и очаквани резултати/въздействия:

 

Реализацията на проекта ще разшири и подобри публичната инфраструктура, която от своя страна ще повиши привлекателността на средата за обитаване, както и ще подобри достъпа до отделните услуги. В резултат на реализиране на дейностите, населените места в община Златарица ще бъдат по привлекателни за жителите и гостите. Също така ще се подобри жизнената среда и инвестиционния потенциал в сферата на туризма. Създадените нови туристически атракции ще послужат за повишаване на туристопотока от преминаващи и оставащи туристи, които ще имат възможността напълно да се възползват от новите съоръжения.

 

 

Период на изпълнение:

27.07.2021г. – 30.06.2023г.

 

Обща стойност на проекта:

45 760,77 лв.