Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ПРОГРАМИТЕ ЗА ВРЕМЕННА ТРУДОВА ЗАЕТОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. , разгледана на заседание №53/29.06.2023 г. на Общински съвет Златарица

Дата на публикуване: 18.07.2023
Последна актуализация: 18.07.2023