Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12GT2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CK5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CK7

Кмет на Община Златарица

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 09.11.2023

ПЕТЪР ПЕТРОВ ГАНЕВ

Петър Ганев - Кмет на Община ЗлатарицаКонтакти:

тел: 0615/3-54-20, вътр. 209

 

е-mail: kmet@zlataritsa.bg 

 

 

 

Биографични данни:

 

От ноември 2023 г. е Кмет на Община Златарица.