Стратегия за управление на общинската собственост

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 18.05.2021