Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G60
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C47
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G15
Кмет Заместник кметове Секретар Главен архитект Администрация Общински стратегически документи Вътрешни правила Публични регистри Уведомления по чл.66 от АПК Дейности Изпълнявани проекти

Администрация

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 25.03.2022

Кмет на община

Заместник кмет

Кмет на кметства

Кметски наместници

Общинска администрация

  • Дирекция "Обща администрация"
  • Дирекция "Специализирана администрация"
    • Отдел "Местни приходи и ГРАО"
    • Отдел „Икономически и хуманитарни дейности“