Z6_PPGAHG80090170QD7IJG2QUDJ0
Z7_PPGAHG80090170QD7IJG2QUDJ7

Заповед № ПО -09-617/22.11.2023 г. на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново, за землището на с. Сливовица, община Златарица

Дата на публикуване: 30.11.2023
Последна актуализация: 30.11.2023