Z6_PPGAHG80090170QD7IJG2QUDJ0
Z7_PPGAHG80090170QD7IJG2QUDJ7

Забранява се провеждането на пазари за живи животни и животинска продукция на територията на цялата страната.

Дата на публикуване: 20.11.2023
Последна актуализация: 20.11.2023

 

Със заповед № РД11-2661/10.11.2023 г. изменена и допълнена със Заповед № РД11-2689/14.11.2023 г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е влязла в сила забрана от 10.11.2023 г. за организирането и провеждането на пазари за всички видове домашни животни и птици. Забраната се отнася и за екзотични животни и птици, животински продукти, както и за изложби на домашни животни и птици и екзотични животни и птици на територията на цялата страна. Мярката е във връзка с усложнената епизоотична обстановка и има превантивен характер срещу възможното разпространение на болести по животните, като Инфлуенца по птиците, Африканска чума по свинете, шарка по овцете и козите и други. Освен това действията имат и за цел намаляване на значителните икономическите загуби, които би претърпял бизнесът.
Заповедта на БАБХ е издадена на базата на проведени по места заседания на епизоотични комисии и е в сила до изричната й отмяна.
Контролът по места ще се извършва от директорите на Областните дирекции по безопасност на храните.

- Към дата 17.11.2023 г.

Българската агенция по безопасност на храните актуализира мерките за контрол на предлаганите на територията на пазарите в страната живи животни и храни.  Разрешава се организирането и провеждането на пазари за всички видове животни, с изключение на свине и птици, включително и екзотични птици. Разрешава се продажбата на храни от животински произход.

В сила остава забраната за предлагане на пазарите и от временни и подвижни обекти за търговия с храни като яйца и прясно птиче месо – разфасовки и месни заготовки от птиче месо. Разрешена е продажбата на термично преработени продукти от птиче месо, предназначени за директна консумация.

Продължава засиленият контрол на пазарите за спазване на наложените мерки, като при констатиране на нарушения на забраните инспекторите на БАБХ ще предприемат административни мерки, предвидени в националното законодателство.   https://bfsa.egov.bg/wps/portal/bfsa-web/home/news/press

  Българската агенция по безопасност на храните актуализира мерките за контрол на предлаганите на територията на пазарите в страната живи животни и храни.

 

РД11-2689/14.11.2023 г.
Дата на публикуване: 20.11.2023

Заповед РД11-2661/10.11.2023 г.
Дата на публикуване: 20.11.2023