Z6_PPGAHG80090170QD7IJG2QUDJ0
Z7_PPGAHG80090170QD7IJG2QUDJ7

РЕШЕНИЕ № ВТ-08-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Дата на публикуване: 16.06.2022
Последна актуализация: 16.06.2022

РЕШЕНИЕ №ВТ-08-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на "Програма за опазване на околната среда на община Златарица 2021-2028 г., с раздел "Лечебни растения'' и "Програма за опазване, устойчива ползване и възстановяване функциите на почвите  на община  Златарица за периода 2021 г. -2028 г.''.  За качване в новини.