Z6_PPGAHG80090170QD7IJG2QUDJ0
Z7_PPGAHG80090170QD7IJG2QUDJ7

Покана за публично обсъждане на проект на разчет за 2023 г.

Дата на публикуване: 17.02.2023
Последна актуализация: 26.06.2023

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ПРОЕКТ НА РАЗЧЕТ ЗА 2023 г.

 

 

Кметът на Община Златарица Михаил Ганев

КАНИ

Всички граждани и заинтересовани лица за обсъждане на проекта на разчет за 2023 г. на Община Златарица.

Публичното обсъждане ще се проведе на 20.02.2023 г. (понеделник) от 15:30 часа в Зала „България“, ул. “Стефан Попстоянов“ № 1.

Дневен ред на обсъждането:

  1. Представяне на основните показатели на проекта на разчет за 2023 г. на Община Златарица.
  2. Обсъждане на проекта на Разчета за 2023 г. на Община Златарица.

Проектът на разчета за 2023 г. и информацията за неговото съставяне ще бъдат достъпни на официалната интернет страница на Община Златарица  www.zlataritsa.bg.