Z6_PPGAHG80090170QD7IJG2QUDJ0
Z7_PPGAHG80090170QD7IJG2QUDJ7

Покана за публично обсъждане на проект на бюджет за 2024 г.

Дата на публикуване: 04.01.2024
Последна актуализация: 15.01.2024

 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

 НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2024 Г.

 

 

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 17, ал. 6 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Златарица

 

 

                         Кметът на Община Златарица Петър Ганев

КАНИ

Всички граждани и заинтересовани лица за обсъждане на проекта на бюджет за 2024 г. на Община Златарица. 

Публичното обсъждане ще се проведе на 22.01.2024 г. (понеделник) от 11:00 часа в Зала „България“, ул. “Стефан Попстоянов“ № 1.

Дневен ред на обсъждането:

  1. Представяне на основните показатели на проекта на Бюджета за 2024 г. на Община Златарица.
  2. Обсъждане на проекта на Бюджета за 2024 г. на Община Златарица.

Проектът на бюджета за 2024 г. и информацията за неговото съставяне ще бъдат достъпни на официалната интернет страница на Община Златарица  https://zlataritsa.bg.

 

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2024 г.

Дата на публикуване: 12.01.2024