Z6_PPGAHG80090170QD7IJG2QUDJ0
Z7_PPGAHG80090170QD7IJG2QUDJ7

Изнесена приемна на Енерго-про

Дата на публикуване: 22.05.2023
Последна актуализация: 22.05.2023

 

На 30.05.2023 г. в залата на Общинска администрация Златарица (до кафе-аперитив "При Министъра"), от 10:00 до 16:00 ч.ще се проведе изнесена приемна на Енерго-про, където абонатите ще имат възможност да актуализират клиентски данни и да подадат заявление за смяна на титуляр на партида, за което ще са необходими: лична карта и документ за собственост на имота, а ако имота е наследствен и удостоверение за наследници. Освен това ще се проведе консултиране, приемане на сигнали и искания от гражданите.