Z6_PPGAHG80090170QD7IJG2QUDJ0
Z7_PPGAHG80090170QD7IJG2QUDJ7

Възможност за заплащане на местните данъци и такси към Община Златарица чрез единната входна точка за електронни плащания в централната и местна администрация, поддържана от Министерство на електронното управление

Дата на публикуване: 23.02.2023
Последна актуализация: 08.03.2023

 

Заплатете дължимите данъци и такси лесно и бързо в реално време без чакане на опашка.

 

Обучителен клип: Заплащане на местни данъци и такси в реално време