Z6_PPGAHG80090170QD7IJG2QUDJ0
Z7_PPGAHG80090170QD7IJG2QUDJ7

Допълнителна Заповед по чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ за предоставяне на полски пътища от землището на село Сливовица, община Златарица за стопанската 2023/2024 година

Дата на публикуване: 19.02.2024
Последна актуализация: 19.02.2024