Z6_PPGAHG80090170QD7IJG2QUDJ0
Z7_PPGAHG80090170QD7IJG2QUDJ7

Съобщение от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“

Дата на публикуване: 09.11.2023
Последна актуализация: 09.11.2023

СЪОБЩЕНИЕ

 

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ е реализирала система за клетъчно излъчване и разпространение на съобщения за предупреждение на населението BG-ALERT. Разработен е и публичен информационен сайт където ще се визуализират изпратените съобщения от системата BG-ALERT. На сайта се съдържа също допълнителна информация, настройки за мобилни телефони и често задавани въпроси.

 Преди въвеждането на редовна експлоатация на системата е необходимо да бъдат проведени тестове за техническа годност.  Предстоящият тест за област Велико Търново ще се проведе на 15 ноември 2023 г. между 12:00 – 12:30 ч.

 Тестовото съобщение, което ще бъде разпространявано, ще бъде съпроводено със специфичен звуков сигнал и вибрация, дори и при активиран безшумен режим на устройството